European Linguistic Standard for Tourism

SLEST 2.0 hakkinda Daha...
Geri bildirim Formu Daha...
Yabanci dil öğrenmemateryalleri Daha...

SLEST 2.0 nedir?

Eğitim sektörü ve turizm sektörünün uzmanları tarafından temsil edilen altı farklı Avrupa ülkenin ortak kuruluşları, internette eğitici destekli, dil öğrenme ortamı çalışması yapacaklardır.
Bu ortaklar, ikisi üniversite (Malaga ve Selçuk) ve dördü kendi ülkelerinde bir dizi Enstitü tarafından desteklenen mesleki eğitim veren kurumlardan (AJT, ECBM, VB ve UET) oluşmaktadır.
Böylece SLEST 2.0 proje kapsamında araştırma, eğitim, öğretim ve pratik uygulama alanların biraraya gelmesi sağlanmaktadır. (European Linguistic Standard for Professionals in Tourism 2.0. Proje 2013-1-ES1-LEO05-66445).

SLEST 2.0 online malzemeleri, mesleki faaliyetleri geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır ve ve dört geleneksel dil becerilerini içerir:
Dinleme, konuşma, okuma ve yazma (bir öğretmen yardımıyla genellikle). Buna ek olarak, bir sözlük geliştirilmektedir. Sık sık mesleki durumlarda karşımıza çıkan kalıp cümlelerin de bir listesi hazırlanmaktadır.
Elde edilecek dil becerilerinin düzeyi ve konu alanları yetkili Turizm sektör uzmanları tarafından belirlenmiştir. Geliştirilen online malzemeler Avrupa Ortak Dil Çevçevesi A2 ve B1 seviyelerine uygun olacaktır.
İlgili öğrencilerin, yetkili SLEST test merkezlerinde bir dil diploması elde etmek için fırsatları olacaktır.


Haber

SLEST 2.0 final seminar and round table


The project’s final seminar and round table took place in September 2015 in the Faculty of Toruism of University of Málaga. In the seminar, named "Tecnological and Methodological Advances in the Teaching of Languages for Tourism ", attended the project partners as well as experts from Bulgaria, Germany, Italy, and Spain. Professionals, multipliers, and stakeholders  (specific) language teaching or persons working in the field of tourism were also invited as specialists.


The first part of the seminar concerned the presentation of various innovative aspects in foreign language learning and teaching, such as OpenSim and intercultural communication (TILA Project) and Gamification (Yeepa). The main conclusion was that ICT must be underpinned in a pedagogical base in order to generate significative learning.

The second part was focused on SLEST 2.0, its results from piloting, main ideas and futre plans.

 

Linkler