European Linguistic Standard for Tourism

 

   Dr. Yüksel Gürsoy

Alman Dili ve Edebiyatı öğrenimi gördü. Ankara Üniversitesi’nde Alman Edebiyatı alanında doktora yaptı. 1994’den beri Selçuk Üniversitesinde görev yapmaktadır. 2014 yılında Yardımcı Doçent oldu. Çalışma alanları: Turizm Almancası, Turizm Rehberliği, Alman-Türk Edebiyatı, Herta Müller.

He studied German Language and Literature. He has a doctorate in German Literature at the University of Ankara. He has been working since 1994 at the University of Selcuk. Became Assistant Professor in 2014. Research areas: german for tourism, tourism guidance, the german-turkish literature, Herta Müller

 

   Dr. Zeki USLU

Alman Dilbilimi Anabilim Dalı Başkanı. Alman dili eğitimi öğrenimi gördü. İstanbul Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı dilbilim alanında doktora yaptı. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yaptı. 2010 yılında doçent oldu. Çalışma alanları: Uygulamalı dilbilim, karşılaştırmalı dilbilgisi, çeviribilim ve çokdillilik.

Head of department german linguistics. Graduated german language teaching. Holded PhD in contrastiv linguistics from Istanbul University. Worked in Dicle University. Habilitated in 2010. Research areas: Applied linguistics, contrastive grammar, german language teaching, translation studies and multilingualism.

 

Selçuk Üniversitesi